تخفیف ویژه 20 درصدی چهارمین سال تاسیس ONBIT
				از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				تا
				۱۴۰۰/۰۸/۰۷ تخفیف ویژه 20 درصدی پلتفرم فیلترنویسی به مناسبت چهارمین سال تاسیس ONBIT


سیگنال ارز دیجیتال ، بورس ایران و فارکس

سیگنال های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با درصد سود بالا در پلن های کم ریسک و پرریسک

تعداد سیگنال ها 9 عدد
سیگنال گروه  صنایع کاغذ پارس سیگنال گروه  صنایع کاغذ پارس

سیگنال گروه  صنایع کاغذ پارس

چکاپا | فرابورس

 • قیمت خرید: 9000
 • حد سود: 40000
 • حد ضرر: 5000

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
سیگنال شركت ارتباطات سیار ایران سیگنال شركت ارتباطات سیار ایران

سیگنال شركت ارتباطات سیار ایران

همراه | بورس

 • قیمت خرید: 13500
 • حد سود: 20000
 • حد ضرر: 12000

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
سیگنال س. صنایع شیمیایی ایران سیگنال س. صنایع شیمیایی ایران

سیگنال س. صنایع شیمیایی ایران

شیران | فرابورس

 • قیمت خرید: 11500
 • حد سود: 18000
 • حد ضرر: 9000

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس

سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس

ددام | بورس

 • قیمت خرید: 7800
 • حد سود: 12000
 • حد ضرر: 6500

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
سیگنال بیمه پارسیان سیگنال بیمه پارسیان

سیگنال بیمه پارسیان

پارسیان | بورس

 • قیمت خرید: 2600
 • حد سود: 3400
 • حد ضرر: 2200

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
ویژه
سیگنال توسعه معادن وفلزات سیگنال توسعه معادن وفلزات

سیگنال توسعه معادن وفلزات

ومعادن | بورس

 • قیمت خرید: 4500
 • حد سود: 7000
 • حد ضرر: 3800

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
ویژه
سیگنال پارس خودرو سیگنال پارس خودرو

سیگنال پارس خودرو

خپارس | بورس

 • قیمت خرید: 1314
 • حد سود: 1800
 • حد ضرر: 1050

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
سیگنال سایپا سیگنال سایپا

سیگنال سایپا

خساپا | بورس

 • قیمت خرید: 1540
 • حد سود: 1900
 • حد ضرر: 1400

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان
سیگنال فنرسازی خاور سیگنال فنرسازی خاور

سیگنال فنرسازی خاور

خفنر | بورس

 • قیمت خرید: 11000
 • حد سود: 20000
 • حد ضرر: 10000

 • قیمت خرید سیگنال: رایگان