سیگنال بیمه پارسیان | پارسیان | بورس

سیگنال بیمه پارسیان | پارسیان | بورس

نام ارز/سهام
بیمه پارسیان | پارسیان | بورس

Risk به Reward
-۱۵.۳۸ % / +۳۰.۷۷ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۴۵ روز

حد سود
۳۴۰۰
حد ضرر
۲۲۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۲۶۰۰

حرکت در کانال صعودی-شکست خط روند و گرفتن صعودی-مقاومتهای تاریخی پیش رو 2800 و 3080 که با گذر از مقاومتها پیش بینی میشه تا 3400 روند قیمتی حرکت نماید.(نمودار تا قیمت 3345 جهش نمود و در حال پولبک زدن و آماده حرکت تا  قیمت 3800 می باشد)-مبارک-تارگت اول با قدرت درنوردید -پیش بسوی تارگت بعد 


زمان ثبت سیگنال
۱۴۷۹ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان