سیگنال بیمه پارسیان | پارسیان | بورس

سیگنال بیمه پارسیان | پارسیان | بورس

نام ارز
بیمه پارسیان | پارسیان | بورس
نوع سیگنال
میان مدت

قیمت خرید
۲۶۰۰
Risk به Reward
-۱۵.۳۸ % / +۳۰.۷۷ %

حد سود
۳۴۰۰
حد ضرر
۲۲۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
زمان رسیدن به هدف
۴۵ روز

حرکت در کانال صعودی-شکست خط روند و گرفتن صعودی-مقاومتهای تاریخی پیش رو 2800 و 3080 که با گذر از مقاومتها پیش بینی میشه تا 3400 روند قیمتی حرکت نماید.


زمان ثبت سیگنال
۱۳ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان