سیگنال توسعه معادن وفلزات  | ومعادن | بورس

سیگنال توسعه معادن وفلزات | ومعادن | بورس

نام ارز/سهام
توسعه معادن وفلزات | ومعادن | بورس

Risk به Reward
-۱۵.۵۶ % / +۵۵.۵۶ %

نوع سیگنال
کم ریسک
زمان رسیدن به هدف
۱۸۰ روز

حد سود
۷۰۰۰
حد ضرر
۳۸۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۴۵۰۰

نمودار زیبا-حرکت در کانال صعودی -مثلث افزایشی-سه بار برخورد با مقاومت 4500-انتظار میرود به اندازه قائده مثلث تا هدف 7000 حرکت کند


زمان ثبت سیگنال
۱۳۶۶ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان