سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس

سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس

نام ارز/سهام
داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس

Risk به Reward
-۱۶.۶۷ % / +۵۳.۸۵ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

حد سود
۱۲۰۰۰
حد ضرر
۶۵۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۷۸۰۰

حرکت یکساله در کانال صعودی -5 بار برخورد با کانال و تثبیت روند صعودی-براساس فیبوناچی 161.8 تا 12000 و با سهامداری طولانی تر تا فیبو 261.8 قیمت 15500 انتظار میرود سهم رشد نماید.مبارک سود اول کسب کردیم میریم سراغ حد سود دوم 15500


زمان ثبت سیگنال
۱۳۶۱ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان