سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس

سیگنال داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس

نام ارز
داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس
نوع سیگنال
میان مدت

قیمت خرید
۷۸۰۰
Risk به Reward
-۱۶.۶۷ % / +۵۳.۸۵ %

حد سود
۱۲۰۰۰
حد ضرر
۶۵۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

حرکت یکساله در کانال صعودی -5 بار برخورد با کانال و تثبیت روند صعودی-براساس فیبوناچی 161.8 تا 12000 و با سهامداری طولانی تر تا فیبو 261.8 قیمت 15500 انتظار میرود سهم رشد نماید.


زمان ثبت سیگنال
۱۳ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان