سیگنال سایپا | خساپا | بورس

سیگنال سایپا | خساپا | بورس

نام ارز
سایپا | خساپا | بورس
نوع سیگنال
میان مدت

قیمت خرید
۱۵۴۰
Risk به Reward
-۹.۰۹ % / +۲۳.۳۸ %

حد سود
۱۹۰۰
حد ضرر
۱۴۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

کانال صعودی-مقاومت تاریخی 1500 شکسته شده انتظار میره تا میدلاین 1900 صعود داشته باشیم .با توجه به اینکه حقوقیهای سنگینی سهم داره روند کند پیش میره ولی به هدف خواهد رسید. با ریسک بیشتر می توان سهم را تا حد ضرر 1350 سهامداری کرد به تارگت تعیین شده رسید.مبارک باشه)


زمان ثبت سیگنال
۲۳ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان