سیگنال سایپا | خساپا | بورس

سیگنال سایپا | خساپا | بورس

نام ارز/سهام
سایپا | خساپا | بورس

Risk به Reward
-۹.۰۹ % / +۲۳.۳۸ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

حد سود
۱۹۰۰
حد ضرر
۱۴۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۱۵۴۰

کانال صعودی-مقاومت تاریخی 1500 شکسته شده انتظار میره تا میدلاین 1900 صعود داشته باشیم .با توجه به اینکه حقوقیهای سنگینی سهم داره روند کند پیش میره ولی به هدف خواهد رسید. با ریسک بیشتر می توان سهم را تا حد ضرر 1350 سهامداری کرد به تارگت تعیین شده رسید.مبارک باشه)-شکست مقاومت و پیش بسوی تارگت بعدی 2400


زمان ثبت سیگنال
۱۷۸۶ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان