سیگنال سیمرغ | سیمرغ | بورس

سیگنال سیمرغ | سیمرغ | بورس

نام ارز/سهام
سیمرغ | سیمرغ | بورس

Risk به Reward
-۲۰ % / +۴۲.۸۶ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

حد سود
۲۰۰۰۰
حد ضرر
۱۱۲۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۱۴۰۰۰

عرضه اولیه سال 98-سهم با پتانسیل بالا-هدف اول 16000 و هدف دوم 20000-حرکت در کانال صعودی


زمان ثبت سیگنال
۲۲ روز قبل
قیمت سیگنال
۱۰۰۰۰۰