سیگنال س. صنایع شیمیایی ایران | شیران | فرابورس

سیگنال س. صنایع شیمیایی ایران | شیران | فرابورس

نام ارز/سهام
س. صنایع شیمیایی ایران | شیران | فرابورس

Risk به Reward
-۲۱.۷۴ % / +۵۶.۵۲ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

حد سود
۱۸۰۰۰
حد ضرر
۹۰۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۱۱۵۰۰

تحلیل در تایم فریم هفتگی -آماده صعود -سهم با بنیاد سنگین ولی مطمئن-بازی سهم زیاد ولی ریسک کم -باید صبور بود...


زمان ثبت سیگنال
۱۳۳۷ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان