سیگنال فنرسازی خاور | خفنر | بورس

سیگنال فنرسازی خاور | خفنر | بورس

نام ارز/سهام
فنرسازی خاور | خفنر | بورس

Risk به Reward
-۹.۰۹ % / +۸۱.۸۲ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

حد سود
۲۰۰۰۰
حد ضرر
۱۰۰۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۱۱۰۰۰

مقاومت سنگین 13800 پیش رو دارد با توجه به اینکه سه بار برخورد با مقاومت صورت می گیرد احتمال شکستن مقاومت  وپیشروی  تا مید لاین و هدف تعیین شده قابل پیش بینی است و با مدت زمان بیشتر تا سقف کانال محدوده قیمت 33000 دور از تصور نیست


زمان ثبت سیگنال
۱۳۷۱ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان