سیگنال پارس  خودرو | خپارس | بورس

سیگنال پارس خودرو | خپارس | بورس

نام ارز
پارس خودرو | خپارس | بورس
نوع سیگنال
کم ریسک

قیمت خرید
۱۳۱۴
Risk به Reward
-۲۰.۰۹ % / +۳۶.۹۹ %

حد سود
۱۸۰۰
حد ضرر
۱۰۵۰

تایم فریم (روزانه)
۱
زمان رسیدن به هدف
۴۵ روز

پیشروی در کانال صعودی-پولبک به مقاومت-کندل پر قدرت صعودی-از نظر تابلوخوانی وضعیت مطلوب


زمان ثبت سیگنال
۱۸ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان