سیگنال پارس  خودرو | خپارس | بورس

سیگنال پارس خودرو | خپارس | بورس

نام ارز/سهام
پارس خودرو | خپارس | بورس

Risk به Reward
-۲۰.۰۹ % / +۳۶.۹۹ %

نوع سیگنال
کم ریسک
زمان رسیدن به هدف
۴۵ روز

حد سود
۱۸۰۰
حد ضرر
۱۰۵۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۱۳۱۴

پیشروی در کانال صعودی-پولبک به مقاومت-کندل پر قدرت صعودی-از نظر تابلوخوانی وضعیت مطلوب


زمان ثبت سیگنال
۱۴۸۴ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان