سیگنال گروه  صنایع کاغذ پارس | چکاپا | فرابورس

سیگنال گروه  صنایع کاغذ پارس | چکاپا | فرابورس

نام ارز/سهام
گروه  صنایع کاغذ پارس | چکاپا | فرابورس

Risk به Reward
-۴۴.۴۴ % / +۳۴۴.۴۴ %

نوع سیگنال
بلند مدت
زمان رسیدن به هدف
۱۸۰ روز

حد سود
۴۰۰۰۰
حد ضرر
۵۰۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۹۰۰۰

سهم بنیادی قوی-تحولات بسیار خوبی در عملکرد شرکت اتفاق افتاده-به دید میان مدت حداقل 6 ماهه باید معامله کرد-سهم جا مانده از رشد نسبت به هم گروههای خود


زمان ثبت سیگنال
۱۴۲۱ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان