ربوکریپتو پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال


با سیستم هوشمند و ربات تحلیلی شرکت سرمایه گذاری ONBIT به آسانی و 24 ساعته ترید کن

فیلتر میانگین متحرک (21 و 9)  فیلتر میانگین متحرک (21 و 9)

 اگر ميانگين کوتاه مدت(9) تقاطع ميانگين بلند مدت(21) بود

 آنگاه ارزهايي که اين شرايط را در تايم فريم 15 دقيقه اي ، 1 ساعته و 4 ساعته دارند براي من نمايش بده

 تایم فریم 30 دقیقه ای 54 دقیقه پیش

VETUSDT DOGEUSDT


 تایم فریم 1 ساعته 24 دقیقه پیش

WAVESUSDT


 تایم فریم 4 ساعته 3 ساعت پیش

COCOSUSDT FUNUSDT

فیلتر بولینگرباند باند بالایی  فیلتر بولینگرباند باند بالایی

 اگر قيمت آغازين (Open) بزرگتر باند بالايي بود

 اگر قيمت پاياني (Close) بزرگتر باند بالايي بود

 آنگاه ارزهايي که اين شرايط را در تايم فريم 15 دقيقه اي ، 1 ساعته و 4 ساعته دارند براي من نمايش بده

 تایم فریم 30 دقیقه ای 24 دقیقه پیش

DUSKUSDT


 تایم فریم 1 ساعته 24 دقیقه پیش

ONGUSDT


 تایم فریم 4 ساعته 7 ساعت پیش

CELRUSDT ANKRUSDT NKNUSDT

فیلتر بولینگرباند باند پایینی  فیلتر بولینگرباند باند پایینی

 اگر قيمت آغازين (Open) بزرگتر باند پاييني بود

 اگر قيمت پاياني (Close) کوچکتر باند پاييني بود

 آنگاه ارزهايي که اين شرايط را در تايم فريم 15 دقيقه اي ، 1 ساعته و 4 ساعته دارند براي من نمايش بده

 تایم فریم 30 دقیقه ای 1 ساعت پیش

ONEUSDT


 تایم فریم 1 ساعته 9 ساعت پیش

WAVESUSDT WINUSDT


 تایم فریم 4 ساعته 19 ساعت پیش

BATUSDT NULSUSDT

فیلتر MACD  فیلتر MACD

 اگر مکدي تقاطع سيگنال بود

 آنگاه ارزهايي که اين شرايط را در تايم فريم 30 دقيقه اي ، 1 ساعته و 4 ساعته دارند براي من نمايش بده

 تایم فریم 30 دقیقه ای 24 دقیقه پیش

DASHUSDT RVNUSDT


 تایم فریم 1 ساعته 24 دقیقه پیش

FETUSDT


 تایم فریم 4 ساعته 3 ساعت پیش

THETAUSDT