میانگین متحرک ساده SMA چیست

میانگین متحرک ساده SMA چیست

فهرست محتوا

میانگین متحرک ساده SMA از طریق جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد.


میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

میانگین متحرک ساده SMA میانگینی حسابی است که از طریق جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد. میانگین متحرک ساده یا حسابی از طریق جمع قیمت های نهایی سهام برای تعدادی از بازه های زمانی محاسبه می گردد و سپس حاصل جمع را بر همان تعداد دوره تقسیم می کند . میانگین های کوتاه مدت به سرعت به تغییرات صورت گرفته در قیمت پایه واکنش نشان می دهند . انواع دیگری از میانگین های متحرک وجود دارد ، از جمله میانگین متحرک نمایی EMA

مقاله مرتبط: اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

میانگین متحرک ساده به شما چه می گوید؟

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می تواند به آسانی از طریق جمع قیمت نهایی سهام در تعدادی از بازه های زمانی و سپس تقسیم حاصل جمع بر تعداد دوره های زمانی ،  برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه گردد که متوسط قیمت سهام را طی دوره ی زمانی نشان می دهد. میانگین متحرک ساده نوسانات را کاهش می دهد و مشاهده ی روند قیمتی سهام را آسان تر می سازد . اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت سهام رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت سهام رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر ( با ثبات تر ) است . میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر ( بی ثبات تر ) است اما تفاسیر به داده های منبع نزدیک تر است .

الگوهای ترید محبوب میانگین متحرک ساده

دو الگوی تجاری محبوبی که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند Death cross و golden cross هستند . Death cross زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ساده 50 روزه از زیر میانگین متحرک 200 روزه عبور کند . این اتفاق یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که می تواند نشانه ی ضرر و زیان باشد .

Golden crossزمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور کند که توسط حجم بالایی از مبادلات تقویت شده ، این می تواند نشانه ی افزایش سود بیشتر باشد .

 مقاله مرتبط: اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)