چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

فهرست محتوا

چگونگی استفاده از خط روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال


چگونه از خط روند صعودی استفاده کنیم؟

در قسمت پایین می توانید چارت ماهانه میانگین Nikkie را از سال 1982 تا 1993 مشاهده کنید. این چارت نشان دهنده ی این است که قیمت ین از سال 1989 شروع به کاهش کرد و به بازار حباب دار تبدیل شد. خط یک از قسمت A تا B کشیده شده است و خط دو نیز از قسمت  C تا D کشیده شده است.خط سه نیز به عنوان نمایش دهنده ی معکوس خط روند صعودی است که رشد 8 ساله ی بازار به انتهای خود رسیده است.

چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

چگونه از خط روند نزولی استفاده کنیم؟

در پایین می توانید چارت ماهانه میانگین Dow Jones را از سال 2000 تا 2012 میلادی را مطالعه کنید. این چارت نشان دهنده ی خط روند سقوطی است. این چارت میانگین بیش ترین مقدار دلار آمریکا را در سال 2007 میلادی و در ماه اکتبر این سال نشان می دهد. سپس در سال 2008 به دلیل بحران اقتصادی و سرقت گسترده ی بانکی توسط برادران لمن سقوط زیادی را متحمل شد و در سال 2009 به ارزش 7.062 دلار کاهش پیدا کرد.

خط یک از قسمت A تا B کشیده شده است و خط دو نیز از قسمت  C تا D کشیده شده است. خط سه نیز به دلیل افزایش سرعت کاهش نرخ اضافه شده است.  نقطه عطف قیمت سهام در بالای خط B صورت گرفته است و بعد از این اتفاق قیمت به طرز بسیار زیادی افزایش پیدا کرده است. مخصوصا در بازه ی زمانی که قیمت از خط 1 عبور کرد و نبض بازار به سمت خط روند صعودی کشیده شد. به طور کل روش های متعددی برای تحلیل خط روند وجود دارد.

از این روش ها می توان به تحلیل کانال خط روند که به تحرکات فرعی موجود توجه دارد؛ تحلیل خط روند هواداری که بر موج بلند مدت در خط روند تمرکز دارد می توان اشاره کرد.

چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

تداوم خط روند:

تداوم و توالی خط روند به این معنی است که قیمت پایین موجود در نقطه برگشت فعلی بالا تر از قیمت پایین نقطه ی برگشت گذشته است. این موضوع درباره ی قیمت بالا نیز صدق می کند. توضیحات بالا به این معنی است که قیمت ها در هر دو نقطه در حال افزایش هستند. از طرفی تداوم خط روند سقوطی بر این موضوع اظهار دارد که قیمت بالا در نقطه برگشت فعلی در مقایسه با قیمت موجود در نقطه برگشت گذشته پایین تر است.

توضیحات بالا به این معنی است که قیمت ها در هر دو نقطه در حال کاهش هستند.  حتی اگر بازار جنبه ی افزایش قیمت به خود بگیرد، قیمت محصولات از نقطه برگشت خود فرا تر نمی رود. درباره ی کاهش قیمت نیز میتوان این نتیجه را گرفت که در صورت کاهش قیمت، قیمت ها پایین تر از نقطه ی برگشت خود نمی روند.

 

 مقاله مرتبط: خط روند در تحلیل تکنیکال